BIURO PRASOWE | INFORMACJE PRASOWE


Rusza kampania społeczna poświęcona zagadnieniom kształcenia ustawicznego.

Celem programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL, realizowanego w Polsce w latach 2004-2008 i finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego jest testowanie i promowanie nowych sposobów zwalczania wszystkich form dyskryminacji i nierówności na rynku pracy w odniesieniu zarówno do osób zatrudnionych, jak i poszukujących zajęcia.


W celu upowszechnienia pakietu rezultatów PIW EQUAL, Fundacja „Fundusz Współpracy" pełniąca również rolę Krajowej Struktury Wsparcia PIW EQUAL prowadzi edukacyjny projekt uzupełniający pod nazwą „Upowszechnianie rezultatów PIW EQUAL wspierających kształcenie przez całe życie". Opisy rezultatów programu wypracowanych przez Partnerstwa na rzecz Rozwoju dostępne są dla zainteresowanych  na stronie internetowej Fundacji pod adresem   www.equal.org.pl


Ukoronowaniem projektu jest rozpoczynająca się właśnie kampania społeczna promująca idee kształcenia przez całe życie poprzez prezentację przykładów dobrej praktyki i rozwiązań wypracowanych w ramach PIW EQUAL. Jej adresatami są nie tylko pracownicy i osoby bezrobotne, ale także pracodawcy, decydenci, nauczyciele oraz szkoleniowcy. Jasiek Mela na temat swojej decyzji zaangażowania się w kampanię powiedział: „Uważam, że każdy człowiek powinien mieć w życiu równe szanse, dlatego trzeba przełamywać stereotypy, które stwarzają niepotrzebne bariery. Kształcenie i stałe podnoszenie własnych umiejętności sprawia, iż otwieramy przed sobą kolejne drogi. Jednocześnie stajemy się bardziej otwarci na innych ludzi, którzy naśladując naszą postawę, otwierają się na nas."


W ramach kampanii informacyjnej projektu Fundacja organizuje m.in. ogólnopolskie debaty dotyczące wprowadzania stosownych zmian w legislacji, wspierających wdrożenie rozwiązań w dziedzinie kształcenia ustawicznego oraz konferencje na temat kształcenia grup społecznych zagrożonych wykluczeniem społecznym.


Patronat medialny nad kampanią społeczną objęło Radio TOK FM oraz portal GazetaPraca.pl

http://gazetapraca.plhttp://serwisy.gazeta.pl/tokfm
Pełny tekst informacji w załączniku.

 


ARTYKUŁY / WYWIADY

2008-05-27

Kanibalizm wewnątrzprojektowy.

Rozmowa z Beatą Ciężką, ewaluatorem projektów Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL, na temat oceny wypracowanych rezultatów, szans przetrwania zawiązanych partnerstw oraz ogólnej oceny Programu EQUAL.

2008-05-27

Kompendium telepracy.

Podczas przygotowywania cztery lata temu projektu „Adaptus”, jego twórcy chcieli się skoncentrować na regionie kraju, w którym występuje najwięcej problemów na rynku pracy. Wybór padł na województwo warmińsko-mazurskie, które zarówno wówczas, jak i dziś ma najwyższy wskaźnik bezrobocia. Nakładające się na to problemy z lokalną infrastrukturą powodują, że zastosowanie elastycznych form zatrudnienia ma tam naprawdę głęboki sens.

2008-05-27

Kultura bezpiecznych zachowań.

O najważniejszych produktach projektu "Euroster" opowiada jego kierownik, dr Marzenna Czerwińska.

2008-05-27

Kwintesencja elastyczności.

Rozmowa z Zenoną Bańkowską, dyrektorem ds. informacji, promocji i PR w firmie Procesy Inwestycyjne Sp. z o.o., oraz Gabrielą Sempruch, koordynatorem operacyjnym projektu „ElaStan” na temat wypracowanych rozwiązań: systemu usług doradczych dla małych i średnich przedsiębiorstw (mikroaudyt i mentoring) oraz Internetowej Aukcji Zleceń, a także formuły dalszego funkcjonowania rezultatów po zakończeniu projektu EQUAL i przyjętej strategii promocyjnej.

Zobacz wszystkie