BIURO PRASOWE | INFORMACJE PRASOWE


Europejska Nagroda Przedsiębiorczości dla Rain Mana

Europejska Nagroda Przedsiębiorczości dla Rain Mana

Europejska Nagroda Przedsiębiorczości dla Rain Mana Projekt Partnerstwo dla Rain Mana wygrał krajowy etap organizowanego przez Komisję Europejską konkursu "Europejskie Nagrody Przedsiębiorczości", promującego nowatorskie i efektywne inicjatywy wspierania przedsiębiorstw i przedsiębiorczości. W ramach nagrodzonego projektu powstało pierwsze w Polsce przedsiębiorstwo społeczne dla osób z autyzmem "Pracownia Rzeczy Różnych SYNAPSIS". Wyniki konkursu zostały ogłoszone 9 października br. w Ministerstwie Gospodarki. Partnerstwo dla Rain Mana będzie - obok Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości - jednym z dwóch projektów reprezentujących Polskę na trzecim, europejskim etapie, którego wyniki zostaną zaprezentowane w Portugali 6 grudnia bieżącego roku. Pracownia Rzeczy Różnych SYNAPSIS to pierwsze w Polsce przedsiębiorstwo, które zatrudnia osoby z autyzmem. Produkuje wysokiej jakości naczynia ceramiczne, zegary, witraże i inne produkty ze szkła, drewna i papieru. Dwudziestu czterech pracowników realizuje zamówienia pochodzące od wymagających klientów i otrzymuje regularne wynagrodzenie. Dzięki pracy osoby z autyzmem realizują przysługujące im prawo do samodzielnego życia. Pracownia jest efektem współpracy władz samorządowych, organizacji pozarządowych i firm w ramach projektu Partnerstwo dla Rain Mana. Ośmiu partnerów połączyła wizja przedsiębiorczości jako czynnika zmiany społecznej oraz pracy jako najlepszej formy terapii. Pracownia łączy autyzm i pracę, cele biznesowe z celami społecznymi, dzięki czemu jest - jak uznała kapituła Europejskiego Roku Równych Szans dla Wszystkich - „szczególnie wartościową inwestycją w człowieka". Podjęliśmy się innowacyjnego zadania, które jeszcze do niedawna wydawało się niemożliwe - mówi Karolina Cyran-Juraszek z Fundacji SYNAPSIS, Kierownik Projektu „Partnerstwo dla Rain Mana" - Chcieliśmy stworzyć efektywną firmę, której działalność będzie się opierała na pracy osób z autyzmem, które nie poradziłyby sobie na otwartym rynku pracy. Wiemy, że tylko efektywna praca może dać osobom z autyzmem to, czego potrzebują - czyli poczucie, że są częścią naszego świata. W Polsce problem wykluczenia dotyczy około 30 000 osób z autyzmem, które pozostają niemal w całkowitej izolacji i kończą swoje uczestnictwo w życiu społecznym w najlepszym razie z chwilą ukończenia szkoły. Dlatego Pracownia Rzeczy Różnych SYNAPSIS to nie tylko przedsiębiorstwo społeczne, ale również „laboratorium", w którym powstają modelowe rozwiązania terapeutyczne, organizacyjne, prawne i ekonomiczne, oparte na najlepszych doświadczeniach europejskich i dostosowane do polskiej rzeczywistości. Doświadczenie Pracowni będzie impulsem, podstawą i wzorem dla kolejnych takich przedsiębiorstw powstających w całej Polsce. Inne organizacje będą mogły podejmować podobne inicjatywy ponosząc mniejsze ryzyko i idąc przetartym już szlakiem. W ramach projektu Partnerstwo dla Rain Mana wykonano pierwszy, najtrudniejszy krok, w ten sposób przyczyniając się do włączenia dorosłych osób z autyzmem w główny nurt życia społecznego i zawodowego w Polsce.


ARTYKUŁY / WYWIADY

2008-05-27

Kanibalizm wewnątrzprojektowy.

Rozmowa z Beatą Ciężką, ewaluatorem projektów Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL, na temat oceny wypracowanych rezultatów, szans przetrwania zawiązanych partnerstw oraz ogólnej oceny Programu EQUAL.

2008-05-27

Kompendium telepracy.

Podczas przygotowywania cztery lata temu projektu „Adaptus”, jego twórcy chcieli się skoncentrować na regionie kraju, w którym występuje najwięcej problemów na rynku pracy. Wybór padł na województwo warmińsko-mazurskie, które zarówno wówczas, jak i dziś ma najwyższy wskaźnik bezrobocia. Nakładające się na to problemy z lokalną infrastrukturą powodują, że zastosowanie elastycznych form zatrudnienia ma tam naprawdę głęboki sens.

2008-05-27

Kultura bezpiecznych zachowań.

O najważniejszych produktach projektu "Euroster" opowiada jego kierownik, dr Marzenna Czerwińska.

2008-05-27

Kwintesencja elastyczności.

Rozmowa z Zenoną Bańkowską, dyrektorem ds. informacji, promocji i PR w firmie Procesy Inwestycyjne Sp. z o.o., oraz Gabrielą Sempruch, koordynatorem operacyjnym projektu „ElaStan” na temat wypracowanych rozwiązań: systemu usług doradczych dla małych i średnich przedsiębiorstw (mikroaudyt i mentoring) oraz Internetowej Aukcji Zleceń, a także formuły dalszego funkcjonowania rezultatów po zakończeniu projektu EQUAL i przyjętej strategii promocyjnej.

Zobacz wszystkie