BIURO PRASOWE | INFORMACJE PRASOWE


INFORMACJE PRASOWE

2008-05-27

Rusza kampania społeczna poświęcona zagadnieniom kształcenia ustawicznego.

Fundacja „Fundusz Współpracy” rozpoczyna kampanię, której celem jest przekazanie szerokiej opinii publicznej informacji na temat innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie kształcenia przez całe życie wypracowanych w ramach czteroletniej realizacji Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. Kampanię społeczną swoimi autorytetami wspierać będą na zasadach non profit: Prezydent Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych „Lewiatan” pani Henryka Bochniarz, aktorka teatralna i filmowa pani Bożena Dykiel, tenisista i mecenas sztuki pan Wojciech Fibak oraz zdobywca obu biegunów, Jasiek Mela.

 
więcej
2008-05-27

Kampania telewizyjna „Program EQUAL to sprawdzone sposoby wyrównywania szans w dostępie do edukacji i pracy"

„Program EQUAL to sprawdzone sposoby wyrównywania szans w dostępie do edukacji i pracy" - pod takim hasłem rusza 26 maja br. kampania telewizyjna wspierająca projekt upowszechniania rezultatów Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL, prowadzony przez Fundację „Fundusz Współpracy". Projekt ma na celu wyrównanie szans w dostępie do edukacji i pracy dla grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, czyli kobiet próbujących pogodzić karierę zawodową z życiem rodzinnym, osób 45+ oraz osób niepełnosprawnych.

 
więcej
2007-11-21

Europejska Nagroda Przedsiębiorczości dla Rain Mana

Europejska Nagroda Przedsiębiorczości dla Rain Mana Projekt Partnerstwo dla Rain Mana wygrał krajowy etap organizowanego przez Komisję Europejską konkursu "Europejskie Nagrody Przedsiębiorczości", promującego nowatorskie i efektywne inicjatywy wspierania przedsiębiorstw i przedsiębiorczości. W ramach nagrodzonego projektu powstało pierwsze w Polsce przedsiębiorstwo społeczne dla osób z autyzmem "Pracownia Rzeczy Różnych SYNAPSIS". Wyniki konkursu zostały ogłoszone 9 października br. w Ministerstwie Gospodarki.

 
więcej
2007-11-20

EQUAL - działanie przez zaangażowanie

EQUAL jest częścią strategii Unii Europejskiej w zakresie tworzenia większej liczby lepszych miejsc pracy i zapewnienia szerokiego do nich dostępu. Polska przystąpiła do Programu w roku 2004. Zadaniem Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL jest wypracowanie i testowanie innowacyjnych rozwiązań, które w przyszłości będą sprzyjać eliminowaniu nierówności w zakresie dostępu do rynku pracy. Rozwiązania (rezultaty) powstające w ramach Programu mają charakter modelu - czyli opisanego i przetestowanego wzoru postępowania.

 
więcej

ARTYKUŁY / WYWIADY

2008-05-27

Kanibalizm wewnątrzprojektowy.

Rozmowa z Beatą Ciężką, ewaluatorem projektów Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL, na temat oceny wypracowanych rezultatów, szans przetrwania zawiązanych partnerstw oraz ogólnej oceny Programu EQUAL.

2008-05-27

Kompendium telepracy.

Podczas przygotowywania cztery lata temu projektu „Adaptus”, jego twórcy chcieli się skoncentrować na regionie kraju, w którym występuje najwięcej problemów na rynku pracy. Wybór padł na województwo warmińsko-mazurskie, które zarówno wówczas, jak i dziś ma najwyższy wskaźnik bezrobocia. Nakładające się na to problemy z lokalną infrastrukturą powodują, że zastosowanie elastycznych form zatrudnienia ma tam naprawdę głęboki sens.

2008-05-27

Kultura bezpiecznych zachowań.

O najważniejszych produktach projektu "Euroster" opowiada jego kierownik, dr Marzenna Czerwińska.

2008-05-27

Kwintesencja elastyczności.

Rozmowa z Zenoną Bańkowską, dyrektorem ds. informacji, promocji i PR w firmie Procesy Inwestycyjne Sp. z o.o., oraz Gabrielą Sempruch, koordynatorem operacyjnym projektu „ElaStan” na temat wypracowanych rozwiązań: systemu usług doradczych dla małych i średnich przedsiębiorstw (mikroaudyt i mentoring) oraz Internetowej Aukcji Zleceń, a także formuły dalszego funkcjonowania rezultatów po zakończeniu projektu EQUAL i przyjętej strategii promocyjnej.

Zobacz wszystkie