BAZA REZULTATÓW | KARTA EKSPERTA


Marek Stępniak

Dziedzina

- system ubezpieczenia społecznego,
- system orzecznictwa dla celów rentowych i pozarentowych,
- system rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych oraz inne sprawy dotyczące osób niepełnosprawnych

Projekty


Dane kontaktowe

Marek Stępniak

tel.: (081) 534 83 76
mareks@ffm.pl