BAZA REZULTATÓW | OPIS PROJEKTU


Projekt - słowa kluczowe

Beneficjenci:

bezrobotni, firmy MŚP, instytucje naukowo-badawcze, instytucje rynku pracy, kadra kierownicza przedsiębiorstw, osoby 45+, osoby niepełnosprawne, osoby samotnie wychowujące dzieci, osoby zagrożone utratą pracy

Zakres tematyczny wg kryteriów PO KL:

Platformy e-learningowe, Programy szkoleniowe dla osób 50+