BAZA REZULTATÓW | PRODUKTY


Rezultat - produkty

Nazwa rezultatuTechniki i instrumenty oddziaływania na pracodawców zwiększające świadomość odpowiedzialności społecznej w kontekście zatrudniania osób niepełnosprawnych oraz instrumenty dostarczające wiedzy na temat zatrudniania osób niepełnosprawnych

Produkty - utwory w rozumieniu prawa autorskiego

Produkty główne