BAZA REZULTATÓW | PRODUKTY


Rezultat - produkty

Nazwa rezultatuZintegrowany model wprowadzania młodzieży defaworyzowanej na rynek pracy - Centrum Wspierania Rozwoju (CWR)

Produkty - utwory w rozumieniu prawa autorskiego

Produkty główne

Pozostałe produkty


Rezultat został przygotowany w ramach PIW EQUAL

Numer projektu A0527
Opracowanie rezultatu

Administrator