BAZA REZULTATÓW | PRODUKTY


Rezultat - produkty

Nazwa rezultatuCentrum Promocji Pracy - model wdrażania elastycznych form zatrudnienia

Produkty - utwory w rozumieniu prawa autorskiego

Produkty główne


Rezultat został przygotowany w ramach PIW EQUAL

Numer projektu G0588
Opracowanie rezultatu

Administrator