BAZA REZULTATÓW | PRODUKTY


Nazwa rezultatuModel aktywizacji zawodowej i społecznej osób z autyzmem

Produkty - utwory w rozumieniu prawa autorskiego

Produkty główne


Rezultat został przygotowany w ramach PIW EQUAL

Numer projektu D0461
Opracowanie rezultatu

Administrator