BAZA REZULTATÓW | PRODUKTY


Nazwa rezultatuModel pracy animatora - opiekuna osób najbardziej zagrożonych wykluczeniem społecznym

Produkty - utwory w rozumieniu prawa autorskiego

Produkty główne


Rezultat został przygotowany w ramach PIW EQUAL

Numer projektu A0608
Opracowanie rezultatu

Administrator