BAZA REZULTATÓW | PRODUKTY


Nazwa rezultatuObniżenie zagrożenia wykluczeniem społecznym poprzez zapewnienie zatrudnienia na stanowiskach zgodnych z oczekiwaniami pracodawców, kształcenie w kierunku zgodnym z podjętą pracą zawodową oraz uczestnictwo w warsztatach psychologiczno-socjologicznych

Produkty - utwory w rozumieniu prawa autorskiego

Produkty główne


Rezultat został przygotowany w ramach PIW EQUAL

Numer projektu A0468
Opracowanie rezultatu

Administrator