BAZA REZULTATÓW | PRODUKTY


Nazwa rezultatuModel przygotowania zawodowego szkolenie-staż-praca (tryb czeladniczy)

Produkty - utwory w rozumieniu prawa autorskiego

Produkty główne


Rezultat został przygotowany w ramach PIW EQUAL

Numer projektu A0250
Opracowanie rezultatu

Administrator