BAZA REZULTATÓW | PRODUKTY


Rezultat - produkty

Nazwa rezultatuModel instytucjonalnego wsparcia aktywności zawodowej i przedsiębiorczości Romów. Koncepcja Centrum Aktywizacji Zawodowej Romów.

Produkty - utwory w rozumieniu prawa autorskiego

Produkty główne

Pozostałe produkty


Rezultat został przygotowany w ramach PIW EQUAL

Numer projektu A0211
Opracowanie rezultatu

Administrator