BAZA REZULTATÓW | DANE ADMINISTRATORA


Partnerzy

Nazwa Cech Rzemieślników i Innych Przedsiębiorców w Wodzisławiu Śląskim
Ulica Zamkowa
Nr budynku/lokalu 5
Kod pocztowy 44-300
Miejscowość Wodzisław Śląski
Telefon (032) 455 49 85
Faks (032) 455 69 14
Nazwa Forum Firm Miasta Radlin
Ulica Rymera
Nr budynku/lokalu 15 / 3
Kod pocztowy 44-310
Miejscowość Radlin
Telefon (032) 456 82 00 w.257
Faks (032) 456 82 00 w.257
Nazwa Izba Gospodarcza w Wodzisławiu Śląskim
Ulica Powstańców
Nr budynku/lokalu 7
Kod pocztowy 44-300
Miejscowość Wodzisław Śląski
Telefon (032) 456 04 56
Faks (032) 456 04 56
Nazwa Powiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim
Ulica Gałczyńskiego
Nr budynku/lokalu 1
Kod pocztowy 44-300
Miejscowość Wodzisław Śląski
Telefon (032) 455 35 93
Faks (032) 455 35 93
Nazwa Powiatowy Urząd Pracy w Wodzisławiu Śląskim
Ulica Michalskiego
Nr budynku/lokalu 12
Kod pocztowy 44-300
Miejscowość Wodzisław Śląski
Telefon (032) 455 26 23
Faks (032) 455 23 90
Nazwa Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku
Ulica Białych
Nr budynku/lokalu 7
Kod pocztowy 44-200
Miejscowość Rybnik
Telefon (032) 422 24 46
Faks (032) 422 24 46

Administrator

Nazwa Powiat Wodzisławski - Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim
Ulica Bogumińska
Nr bud./lok. 2
Kod pocztowy 44-300
Miejscowość Wodzisław Śląski
Telefon (032) 453 97 98
Faks (032) 453 97 12
Projekt F0016