BAZA REZULTATÓW | DANE ADMINISTRATORA


Partnerzy

Nazwa Fundacja Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Ulica Radziszewskiego
Nr budynku/lokalu 11 / 36
Kod pocztowy 20-036
Miejscowość Lublin
Telefon (081) 537 58 17
Faks (081) 537 58 17
Nazwa Lubelskie Forum Pracodawców
Ulica Nadbystrzycka
Nr budynku/lokalu 38h
Kod pocztowy 20-618
Miejscowość Lublin
Telefon (081) 538 29 00
Faks (081) 538 29 00
Nazwa Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Ulica Grodzka
Nr budynku/lokalu 7
Kod pocztowy 20-112
Miejscowość Lublin
Telefon (081) 536 07 15
Faks (081) 536 07 28
Nazwa Międzywojewódzka Usługowa Spółdzielnia Inwalidów w Lublinie
Ulica Magnoliowa
Nr budynku/lokalu 2
Kod pocztowy 20-143
Miejscowość Lublin
Telefon +48 81 747 48 02
Faks +48 81 747 71 14
Nazwa Telewizja Polska SA, Oddział w Lublinie
Ulica Raabego
Nr budynku/lokalu 2
Kod pocztowy 20-030
Miejscowość Lublin
Telefon 0 605 605 040
Faks (081) 532 20 09
Nazwa Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Ulica Pl. Marii Curie-Skłodowskiej
Nr budynku/lokalu 5
Kod pocztowy 20-031
Miejscowość Lublin
Telefon (081) 537 52 05
Faks (081) 537 59 89
Nazwa Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie
Ulica Okopowa
Nr budynku/lokalu 5
Kod pocztowy 20-022
Miejscowość Lublin
Telefon (084) 638 22 48
Faks (084) 639 11 90

Administrator

Nazwa Polski Komitet Pomocy Społecznej, Zarząd Okręgowy w Lublinie (biuro projektu)
Ulica Tetmajera
Nr bud./lok. 21
Kod pocztowy 20-362
Miejscowość Lublin
Telefon (081) 744 80 47
Faks (081) 745 92 81
Projekt G0588