BAZA REZULTATÓW | DANE ADMINISTRATORA


Partnerzy

Nazwa Bio-Wat
Ulica Długa
Nr budynku/lokalu 120
Kod pocztowy 15-765
Miejscowość Białystok
Telefon (085) 740 15 20
Faks (085) 740 15 21
Nazwa Ekoton
Ulica Ciepła
Nr budynku/lokalu 12 / 4
Kod pocztowy 15-472
Miejscowość Białystok
Telefon (085) 744 67 95
Faks (085) 744 67 95
Nazwa Instytut Zrównoważonego Rozwoju
Ulica Św. Rocha
Nr budynku/lokalu 5 / 202
Kod pocztowy 15-879
Miejscowość Białystok
Telefon (085) 744 54 99
Faks (085) 744 54 98
Nazwa Wojewódzki Urząd Pracy
Ulica Pogodna
Nr budynku/lokalu 22
Kod pocztowy 15-354
Miejscowość Białystok
Telefon (085) 74 97 200
Faks (085) 74 97 209
Nazwa Wyższa Szkoła Agrobiznesu
Ulica Wojska Polskiego
Nr budynku/lokalu 161
Kod pocztowy 18-402
Miejscowość Łomża
Telefon (086) 216 94 97 wew.42
Faks (086) 215 11 89

Administrator

Nazwa Podlaska Stacja Przyrodnicza "Narew"
Ulica Lipowa
Nr bud./lok. 16/47
Kod pocztowy 15-427
Miejscowość Białystok
Telefon (085) 749 99 60
Faks (085) 749 99 60
Projekt F0561