BAZA REZULTATÓW | DANE ADMINISTRATORA


Partnerzy

Nazwa Agencja Reklamowa DD Studio
Ulica Dominikańska
Nr budynku/lokalu 9
Kod pocztowy 02-738
Miejscowość Warszawa
Telefon (022) 843 66 20
Faks (022) 843 66 20
Nazwa Doradztwo Gospodarcze DGA SA
Ulica Towarowa
Nr budynku/lokalu 35
Kod pocztowy 61-896
Miejscowość Poznań
Telefon (061) 643 51 42
Faks (061) 859 59 01
Nazwa Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
Ulica Zakopiańska
Nr budynku/lokalu 21 / 3/4
Kod pocztowy 03-934
Miejscowość Warszawa
Telefon (022) 616 33 16
Faks (022) 616 33 16
Nazwa Fundacja Wspólnota Nadziei
Ulica Olsztyńska
Nr budynku/lokalu 14
Kod pocztowy 30-410
Miejscowość Kraków
Telefon (012) 413 06 69
Faks (012) 413 29 01
Nazwa Gmina Lesznowola
Ulica Gminnej Rady Narodowej
Nr budynku/lokalu 60
Kod pocztowy 05-506
Miejscowość Lesznowola
Telefon (022) 757 93 40
Faks (022) 757 92 70
Nazwa Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP)
Ulica Langiewicza
Nr budynku/lokalu 31
Kod pocztowy 02-071
Miejscowość Warszawa
Telefon (022) 576 81 66
Faks (022) 825 49 58
Nazwa Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna
Ulica Grochowska
Nr budynku/lokalu 306/308 / 151
Kod pocztowy 03-480
Miejscowość Warszawa
Telefon (022) 810 80 12
Faks (022) 810 80 12

Administrator

Nazwa Fundacja na rzecz Umacniania Więzi Rodzinnych i Społecznych Synapsis
Ulica Ondraszka
Nr bud./lok. 3
Kod pocztowy 02-085
Miejscowość Warszawa
Telefon (022) 825 86 33
Faks (022) 825 86 33
Projekt D0461