BAZA REZULTATÓW | DANE ADMINISTRATORA


Partnerzy

Nazwa Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej
Ulica Kleczkowska
Nr budynku/lokalu 35
Kod pocztowy 50-227
Miejscowość Wrocław
Telefon (071) 327 26 01
Faks (071) 327 2670
Nazwa Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody "Pro Natura"
Ulica Podwale
Nr budynku/lokalu 75 / 211
Kod pocztowy 50-490
Miejscowość Wrocław
Telefon (071) 343 09 58
Faks (071) 343 09 58
Nazwa Stowarzyszenie Inicjatywa Samorządowa "Razem"
Ulica Kościuszki
Nr budynku/lokalu 17
Kod pocztowy 56-100
Miejscowość Wołów
Telefon 0 668 825 120
Faks (071) 389 57 97
Nazwa Zakład Karny w Wołowie
Ulica Więzienna
Nr budynku/lokalu 6
Kod pocztowy 56-100
Miejscowość Wołów
Telefon (071) 389 25 25
Faks (071) 389 25 25

Administrator

Nazwa Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP)
Ulica Langiewicza
Nr bud./lok. 31
Kod pocztowy 02-071
Miejscowość Warszawa
Telefon (022) 576 81 66
Faks (022) 825 49 58
Projekt A0546