AKTUALNOŚCI | WYDARZENIA


WYDARZENIA

2008-01-25

Ruszyła kampania społeczna „Pomóż sobie. Zmień myślenie".

Kampania społeczna „Pomóż sobie. Zmień myślenie" została przygotowana w ramach projektu „Rozwój Umiejętności Życiowych Młodych Intelektualnie Sprawnych Ale Ruchowo Niepełnosprawnych (MISARN)". Kampania rozpoczęła się 15 stycznia 2008 r. Kierowana jest do ponad 3 tysięcy Warszawiaków, w wieku 18-24 lata, którzy ze względu na niepełnosprawność żyją w izolacji społecznej oraz do ich najbliższego otoczenia (rodzice/opiekunowie, znajomi, profesjonaliści pracujący z osobami niepełnosprawnymi).

więcej
2008-01-23

Nagrody II edycji Konkursu Firma Równych Szans rozdane.

21 stycznia ogłoszone zostały wyniki II edycji konkursu Firma Równych Szans. W konkursie wyłoniono firmy i instytucje wprowadzające najskuteczniejsze rozwiązania w zakresie równości szans kobiet i mężczyzn w miejscu pracy. Projekt Gender Index, w ramach którego organizowany jest konkurs, realizowany jest w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL.

więcej
2008-01-21

Ogólnopolska konferencja naukowa pt. "KIERUNKI DZIAŁAŃ NA RZECZ RÓWNOWAGI PRACA - ŻYCIE - RODZINA W POLSCE", 26 i 28-03-2008

Ogólnopolska konferencja naukowa pt. "KIERUNKI DZIAŁAŃ NA RZECZ RÓWNOWAGI PRACA - ŻYCIE - RODZINA W POLSCE", 26-28 marca 2008, Białowieża

więcej
2008-01-09

Debaty publiczne - wspieranie przedsiębiorczości Romów

Międzynarodowe Centrum Partnerstwa - Partners Network, działające w ramach PRR Inicjatywa na rzecz aktywizacji zawodowej Romów „KXETANES - RAZEM" organizuje cykl 8 moderowanych debat publicznych, których celem jest propagowanie wspierania przedsiębiorczości Romów jako instrumentu pozwalającego na poprawę ich sytuacji życiowej i zwrócenie uwagi opinii publicznej na problemy społeczności romskie. Panelistami podczas debat są przedstawiciele samorządu terytorialnego wszystkich szczebli odpowiadający za rozwój gospodarczy oraz reprezentanci innych podmiotów działających w obszarze wspierania przedsiębiorczości.

więcej
1 2 3 4 5 6

REZULTATY

Wzrost Aktywności Zawodowej Osób Niepełnosprawnych

Wśród osób o znacznym stopniu niepełnosprawności dominują postawy wycofania, lęku przed aktywnością, postawy wyuczonej bierności lub postawy roszczeniowe. Prezentowany model - Wzrost Aktywności Zawodowej Osób Niepełnosprawnych - umożliwia zmianę tej niekorzystnej sytuacji poprzez przygotowanie osób niepełnosprawnych do funkcjonowania na otwartym rynku...

więcej

AKTUALNOŚCI

2011-12-14

Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL zamknięty

Komisja Europejska dokonała zamknięcia Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL (PIW EQUAL) i ustaliła 11 lipca 2011 r. jako datę rozpoczynającą trzyletni okres, przez który należy przechowywać wszystkie dokumenty związane z realizacją projektów w ramach tej inicjatywy. (zgodnie z art. 38 ust. 6 rozporządzenia (WE) NR 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r. ustanawiającego przepisy ogólne w sprawie funduszy strukturalnych).

więcej
2009-06-08

XVII posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Rozwój Zasobów Ludzkich i XX posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL

4 czerwca 2009 roku odbyły się posiedzenia Komitetu Monitorującego Program Rozwój Zasobów Ludzkich i Komitetu Monitorującego Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL, które były okazją do sporządzenia podsumowań.

więcej