AKTUALNOŚCI | DZIAŁANIA KSW


AKTUALNOŚCI

2008-06-20

Jaskółki rynku pracy - podsumowanie konferencji (19.06.2008)

Illustration19 czerwca 2008 roku w warszawskim hotelu Hilton odbyła się konferencja „Jaskółki rynku pracy" zorganizowana przez Fundację „Fundusz Współpracy" oraz Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Konferencja stanowiła podsumowanie działań i osiągnięć Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. Podczas konferencji przedstawiono m.in.: dorobek programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL w Polsce (realizowanego od 2004 roku), znaczenie wypracowanych rezultatów i nabytych doświadczeń, zasady wdrażania projektów innowacyjnych i ponadnarodowych oraz zadania Krajowej Instytucji Wspomagającej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

więcej
2008-05-31

Ruszyła kampania społeczna poświęcona zagadnieniom kształcenia ustawicznego.

IllustrationCelem kampanii jest przekazanie szerokiej opinii publicznej informacji na temat innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie kształcenia przez całe życie wypracowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. Kampanię społeczną wspierają: Prezydent Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych „Lewiatan” pani Henryka Bochniarz, aktorka teatralna i filmowa pani Bożena Dykiel, tenisista i mecenas sztuki pan Wojciech Fibak oraz zdobywca obu biegunów, Jasiek Mela.

więcej
2008-05-30

NOWY DOKUMENT: Wytyczne dotyczące zamknięcia pomocy z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004 -2006 (30 maja 2008 r.)

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 30 maja 2008 r. otrzymaliśmy od Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (IZ) zatwierdzoną obowiązującą wersję "Wytycznych dotyczących zamknięcia pomocy z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004 -2006". Zachęcamy do zapoznania się z tym dokumentem, dostępnym w zakładce "Zamykanie programu").

więcej
2008-05-30

Aż 6 nagród dla projektów EQUAL w konkursie „Dobre praktyki EFS 2008"!

Z przyjemnością informujemy, że wśród 15 laureatów konkursu „Dobre praktyki EFS 2008" znalazło się sześć projektów PIW EQUAL.

więcej
1 2 3 4 5

REZULTATY

Narzędzie aktywizacji bezrobotnych sportowców

Obecny system instytucji na rynku pracy oraz dostępne rozwiązania nie pozwalają na skuteczną aktywizację sportowców na otwartym rynku pracy po zakończeniu kariery. Narzędzie aktywizacji bezrobotnych sportowców stwarza możliwość bezpośredniego wsparcia tej grupy zawodowej, z uwzględnieniem jej specyficznych oczekiwań i wymagań. Opracowana metoda bezpośredniego wspar...

więcej

WYDARZENIA

2009-06-08

XVII posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Rozwój Zasobów Ludzkich i XX posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL

4 czerwca 2009 roku odbyły się posiedzenia Komitetu Monitorującego Program Rozwój Zasobów Ludzkich i Komitetu Monitorującego Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL, które były okazją do sporządzenia podsumowań.

więcej
2008-08-29

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ogłasza nabór ekspertów do oceny projektów programów operacyjnych na lata 2007-2013.

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ogłosiło piąty nabór ekspertów powoływanych w celu oceny projektów realizowanych w ramach programów operacyjnych na lata 2007 - 2013. W ramach tego naboru o wpis na listę ekspertów mogą ubiegać się m. in. kandydaci na ekspertów w dziedzinie Współpraca ponadnarodowa w obszarze kapitału ludzkiego.

więcej