AKTUALNOŚCI | DZIAŁANIA KSW


AKTUALNOŚCI

2008-11-28

WAŻNE! Informacja o pojawieniu się komunikatu specjalnego nr 205

Krajowa Struktura Wsparcia informuje, że w związku z koniecznością ustalenia ostatecznego stanu nierozliczonych środków z lat ubiegłych oraz windykacji do końca 2008 roku należności wynikających z nierozliczonych dotacji, począwszy od dnia 2-go grudnia 2008, Instytucja Zarządzająca EQUAL nie będzie akceptować korekt oświadczeń w sprawie wydatków rozliczonych we wnioskach o płatność.

więcej
2008-11-18

Krajowa Instytucja Wspomagająca w zakresie wsparcia dla działań innowacyjnych i ponadnarodowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Informujemy uprzejmie, iż Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - Instytucja Zarządzająca PO KL - powierzyło Fundacji Fundusz Współpracy pełnienie od października 2008 r. funkcji Krajowej Instytucji Wspomagającej w zakresie wsparcia dla działań innowacyjnych i ponadnarodowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

więcej
2008-08-12

WAŻNE!!! Informacja dla PRR dotycząca zamykania Działań!

W związku z zamykaniem Działań w dziale Komunikaty specjalne pojawiły się informacje dla PRR, dotyczące obowiązujących zasad i warunków postępowania ze środkami trwałymi zakupionymi z budżetu projektu, postępowania w zakresie przekazywania autorskich praw majątkowych, a także w zakresie przekazywania danych osobowych Beneficjentów Ostatecznych. Zapraszamy do zapoznania się z Komunikatem specjalnym nr 200.

więcej
2008-08-05

Wybór wykonawcy poradnika dla podmiotów uczestniczących w realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego dokonało wyboru wykonawcy poradnika dla podmiotów uczestniczących w realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Instytucji Pośredniczących, Instytucji Pośredniczących II stopnia, a w szczególności wnioskodawców - instytucji szkoleniowych) dotyczącego zwiększenia dostępności dla osób o szczególnych potrzebach wsparcia w ramach projektów PO KL.

więcej
1 2 3 4 5

REZULTATY

Model lokalnej sieci wsparcia osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością

Model lokalnej sieci wsparcia umożliwia aktywizację zawodową i społeczną osób bezdomnych. Rozwiązanie opiera się na połączeniu trzech elementów: pomocy indywidualnej (metoda towarzyszenia i praca akompaniatorów), przyjaznego i bezpiecznego miejsca uzyskiwania wsparcia (Punkt Aktywizacji Bezrobotnych - PAB) oraz otwartego na współpracę otoczenia (Partn...

więcej

WYDARZENIA

2009-06-08

XVII posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Rozwój Zasobów Ludzkich i XX posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL

4 czerwca 2009 roku odbyły się posiedzenia Komitetu Monitorującego Program Rozwój Zasobów Ludzkich i Komitetu Monitorującego Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL, które były okazją do sporządzenia podsumowań.

więcej
2008-08-29

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ogłasza nabór ekspertów do oceny projektów programów operacyjnych na lata 2007-2013.

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ogłosiło piąty nabór ekspertów powoływanych w celu oceny projektów realizowanych w ramach programów operacyjnych na lata 2007 - 2013. W ramach tego naboru o wpis na listę ekspertów mogą ubiegać się m. in. kandydaci na ekspertów w dziedzinie Współpraca ponadnarodowa w obszarze kapitału ludzkiego.

więcej