AKTUALNOŚCI | DZIAŁANIA KSW


AKTUALNOŚCI

2008-11-28

WAŻNE! Informacja o pojawieniu się komunikatu specjalnego nr 205

Krajowa Struktura Wsparcia informuje, że w związku z koniecznością ustalenia ostatecznego stanu nierozliczonych środków z lat ubiegłych oraz windykacji do końca 2008 roku należności wynikających z nierozliczonych dotacji, począwszy od dnia 2-go grudnia 2008, Instytucja Zarządzająca EQUAL nie będzie akceptować korekt oświadczeń w sprawie wydatków rozliczonych we wnioskach o płatność.

więcej
2008-11-18

Krajowa Instytucja Wspomagająca w zakresie wsparcia dla działań innowacyjnych i ponadnarodowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Informujemy uprzejmie, iż Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - Instytucja Zarządzająca PO KL - powierzyło Fundacji Fundusz Współpracy pełnienie od października 2008 r. funkcji Krajowej Instytucji Wspomagającej w zakresie wsparcia dla działań innowacyjnych i ponadnarodowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

więcej
2008-08-12

WAŻNE!!! Informacja dla PRR dotycząca zamykania Działań!

W związku z zamykaniem Działań w dziale Komunikaty specjalne pojawiły się informacje dla PRR, dotyczące obowiązujących zasad i warunków postępowania ze środkami trwałymi zakupionymi z budżetu projektu, postępowania w zakresie przekazywania autorskich praw majątkowych, a także w zakresie przekazywania danych osobowych Beneficjentów Ostatecznych. Zapraszamy do zapoznania się z Komunikatem specjalnym nr 200.

więcej
2008-08-05

Wybór wykonawcy poradnika dla podmiotów uczestniczących w realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego dokonało wyboru wykonawcy poradnika dla podmiotów uczestniczących w realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Instytucji Pośredniczących, Instytucji Pośredniczących II stopnia, a w szczególności wnioskodawców - instytucji szkoleniowych) dotyczącego zwiększenia dostępności dla osób o szczególnych potrzebach wsparcia w ramach projektów PO KL.

więcej
1 2 3 4 5

REZULTATY

System Promocji Elastycznej Pracy

W ramach Partnerstwa został opracowany nowatorski System Promocji Elastycznej Pracy. Jego głównym elementem jest Wortal Elastycznych Form Zatrudnienia, czyli kompleksowy serwis ułatwiający przedsiębiorcom dostęp do wiedzy na temat Elastycznych Form Zatrudnienia (EFZ). Wortal zawiera ponadto zaawansowane narzędzia, które umożliwiają samodzielne wdrażanie EFZ w przed...

więcej

WYDARZENIA

2009-06-08

XVII posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Rozwój Zasobów Ludzkich i XX posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL

4 czerwca 2009 roku odbyły się posiedzenia Komitetu Monitorującego Program Rozwój Zasobów Ludzkich i Komitetu Monitorującego Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL, które były okazją do sporządzenia podsumowań.

więcej
2008-08-29

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ogłasza nabór ekspertów do oceny projektów programów operacyjnych na lata 2007-2013.

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ogłosiło piąty nabór ekspertów powoływanych w celu oceny projektów realizowanych w ramach programów operacyjnych na lata 2007 - 2013. W ramach tego naboru o wpis na listę ekspertów mogą ubiegać się m. in. kandydaci na ekspertów w dziedzinie Współpraca ponadnarodowa w obszarze kapitału ludzkiego.

więcej