AKTUALNOŚCI | DZIAŁANIA KSW


AKTUALNOŚCI

2008-11-28

WAŻNE! Informacja o pojawieniu się komunikatu specjalnego nr 205

Krajowa Struktura Wsparcia informuje, że w związku z koniecznością ustalenia ostatecznego stanu nierozliczonych środków z lat ubiegłych oraz windykacji do końca 2008 roku należności wynikających z nierozliczonych dotacji, począwszy od dnia 2-go grudnia 2008, Instytucja Zarządzająca EQUAL nie będzie akceptować korekt oświadczeń w sprawie wydatków rozliczonych we wnioskach o płatność.

więcej
2008-11-18

Krajowa Instytucja Wspomagająca w zakresie wsparcia dla działań innowacyjnych i ponadnarodowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Informujemy uprzejmie, iż Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - Instytucja Zarządzająca PO KL - powierzyło Fundacji Fundusz Współpracy pełnienie od października 2008 r. funkcji Krajowej Instytucji Wspomagającej w zakresie wsparcia dla działań innowacyjnych i ponadnarodowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

więcej
2008-08-12

WAŻNE!!! Informacja dla PRR dotycząca zamykania Działań!

W związku z zamykaniem Działań w dziale Komunikaty specjalne pojawiły się informacje dla PRR, dotyczące obowiązujących zasad i warunków postępowania ze środkami trwałymi zakupionymi z budżetu projektu, postępowania w zakresie przekazywania autorskich praw majątkowych, a także w zakresie przekazywania danych osobowych Beneficjentów Ostatecznych. Zapraszamy do zapoznania się z Komunikatem specjalnym nr 200.

więcej
2008-08-05

Wybór wykonawcy poradnika dla podmiotów uczestniczących w realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego dokonało wyboru wykonawcy poradnika dla podmiotów uczestniczących w realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Instytucji Pośredniczących, Instytucji Pośredniczących II stopnia, a w szczególności wnioskodawców - instytucji szkoleniowych) dotyczącego zwiększenia dostępności dla osób o szczególnych potrzebach wsparcia w ramach projektów PO KL.

więcej
1 2 3 4 5

REZULTATY

Upowszechnianie modelowej instytucji doradczej oraz przedsiębiorstw społecznych i promowanie dobrych praktyk służących poprawie sytuacji zawodowej osób chorujących psychicznie i osób dotkniętych psychicznymi konsekwencjami długotrwałego bezrobocia

Rezultatem jest model instytucji doradczej dla istniejących oraz powstających przedsiębiorstw społecznych oraz modelowe rozwiązania w zakresie tworzenia przedsiębiorstw społecznych. Umożliwia on zwiększanie zatrudnienia osób chorujących psychicznie oraz poprawę jakości miejsc pracy przeznaczonych dla tej grupy społecznej. Pomoc dla osób chorych psychicznie dotyczy trzech obsz...

więcej

WYDARZENIA

2009-06-08

XVII posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Rozwój Zasobów Ludzkich i XX posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL

4 czerwca 2009 roku odbyły się posiedzenia Komitetu Monitorującego Program Rozwój Zasobów Ludzkich i Komitetu Monitorującego Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL, które były okazją do sporządzenia podsumowań.

więcej
2008-08-29

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ogłasza nabór ekspertów do oceny projektów programów operacyjnych na lata 2007-2013.

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ogłosiło piąty nabór ekspertów powoływanych w celu oceny projektów realizowanych w ramach programów operacyjnych na lata 2007 - 2013. W ramach tego naboru o wpis na listę ekspertów mogą ubiegać się m. in. kandydaci na ekspertów w dziedzinie Współpraca ponadnarodowa w obszarze kapitału ludzkiego.

więcej