SZKOLENIA I KONFERENCJE | KONFERENCJE


Konferencje

2008-02-27

KONFERENCJA: Ekonomia społeczna szansą dla obszarów wiejskich (13 – 14.03.2008)

Katowice

W dniach 13 - 14 marca 2008 roku w Katowicach odbędzie się konferencja „Ekonomia społeczna szansą dla obszarów wiejskich". Głównym jej tematem będzie metodologia wspierania mieszkańców terenów wiejskich, planujących przejście na nierolniczą działalność gospodarczą. Podczas konferencji zostaną zaprezentowane rozwiązania wypracowane w ramach rozszerzenia projektu „Wirtualny Inkubator Gospodarki Społecznej- model funkcjonowania w sieci współpracy" finansowanego w ramach PIW EQUAL.

Konferencja skierowana jest do przedstawicieli administracji, jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych oraz liderów społecznych z terenów wiejskich województwa śląskiego, podkarpackiego, opolskiego, dolnośląskiego, świętokrzyskiego, małopolskiego oraz łódzkiego.

Jako prelegenci wystąpią przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, fundacji działających na rzecz rozwoju obszarów wiejskich oraz przedstawicieli europejskich instytucji zajmujących się nierolniczą działalnością gospodarczą na obszarach wiejskich (Partnerzy z Włoch, Portugalii, Bułgarii, Rumunii, Wielkiej Brytanii, Czech, Słowacji oraz Gwadelupy).

Honorowy patronat nad konferencją objął Marszałek Województwa Śląskiego Pan Bogusław Śmigielski.

Bardziej szczegółowe informacje zamieszczane będą na bieżąco na stronie www.swr.pl

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z p. Magdaleną Mike (Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej)
e-mail: m.mike@swr.pl
tel.: 032 376 75 65, 032 273 26 62

 

Aktualne

2008-06-20

Jaskółki rynku pracy - podsumowanie konferencji (19.06.2008)

Warszawa

19 czerwca 2008 roku w warszawskim hotelu Hilton odbyła się konferencja „Jaskółki rynku pracy" zorganizowana przez Fundację „Fundusz Współpracy" oraz Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Konferencja stanowiła podsumowanie działań i osiągnięć Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. Podczas konferencji przedstawiono m.in.: dorobek programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL w Polsce (realizowanego od 2004 roku), znaczenie wypracowanych rezultatów i nabytych doświadczeń, zasady wdrażania projektów innowacyjnych i ponadnarodowych oraz zadania Krajowej Instytucji Wspomagającej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

więcej
zobacz wszystkie

Archiwum

2008-05-13

Konferencja międzynarodowa: Kształcenie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (13-14 maja 2008 r.)

Warszawa

Fundacja „Fundusz Współpracy" oraz Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego zapraszają do udziału w konferencji międzynarodowej: „Kształcenie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym" organizowanej w ramach projektu „Upowszechnianie rezultatów PIW EQUAL wspierających kształcenie przez całe życie".

więcej
zobacz wszystkie