DOKUMENTY | PORADNIKI


Poradniki

Kwalifikowalność wydatków w ramach programu operacyjnego - Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006. (Podręcznik. Wersja III)

Podręcznik zawiera wykładnię problematyki wydatków ponoszonych przez beneficjentów w projektach realizowanych w ramach programu operacyjnego - Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004 - 2006. Celem publikacji jest pomoc w określeniu rodzaju kosztów kwalifikujących i nie kwalifikujących się do współfinansowania w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wersja trzecia zawiera kilka zmian i uzupełnień w stosunku do poprzednich.

 
1 2 3