DOKUMENTY | DOKUMENTY DO DZIAŁANIA 3


Dokumenty do działania 3

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie Działania 3.

 

Strategia włączania do głównego nurtu polityki rezultatów programu operacyjnego - Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006.

 

Informacja dla PRR na temat wdrażania Działania 3 w ramach PIW EQUAL.

 

Formularz analizy jakościowej rezultatu.

 
1 2 3 4 5