DOKUMENTY | PORADNIKI


Poradniki

Przewodnik tworzenia partnerstw w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL.

Publikacja zawiera wytyczne ułatwiające pomyślną realizację zadań Partnerstw na rzecz Rozwoju (PRR) i partnerstw ponadnarodowych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. Przewodnik powstał na podstawie analizy wyników niewielkiego projektu szkoleniowego, obejmującego grupę ośmiu Partnerstw na rzecz Rozwoju z różnych części Europy. Celem opracowania jest określenie obszarów istotnych dla skutecznego tworzenia partnerstw, zbadanie początkowej wiedzy na ich temat oraz sformułowanie zaleceń dla pozostałych PRR działających w ramach EQUAL.

 

Przewodnik administracyjno-finansowy dla partnerstw na rzecz rozwoju.

Przewodnik zawiera najistotniejsze informacje dotyczące administracyjno-finansowych zagadnień związanych z PIW EQUAL, m.in.: umów zawieranych w ramach Programu, zasad obowiązujących realizatorów projektów, wydatków kwalifikowalnych i ich dokumentowania czy zobowiązań z tytułu podatku dochodowego.

 

Poradnik dla podmiotów uczestniczących w Programie Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006 w zakresie dotyczącym zasad przenoszenia praw autorskich i udzielania licencji.

Opisy podstawowych zagadnień związanych z prawem autorskim, wzory umów oraz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące prawa autorskiego - przydatne dla podmiotów uczestniczących w realizacji Programu EQUAL. Celem poradnika jest dostarczenie informacji o prawach autorskich w kontekście polskich uregulowań legislacyjnych i zasad realizacji Programu.

 

Informator dla wnioskodawców.

"Informator dla wnioskodawców" jest pierwszym opracowaniem zawierającym praktyczne wskazówki dla projektodawców realizujących projekty w ramach programu EQUAL. Tematyka Informatora została dobrana w taki sposób, aby przybliżyć potencjalnym Partnerstwom podstawy prawne i zasady funkcjonowania Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL, ze szczególnym uwzględnieniem procedur jej wdrażania w Polsce.

 
1 2 3