DOKUMENTY | DOKUMENTY KOMITETU MONITORUJĄCEGO


Dokumenty Komitetu Monitorującego

Protokół z przebiegu XI posiedzenia Komitetu Monitorującego program operacyjny Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL (KM PIW EQUAL) z dnia 7 czerwca 2006 r.

 

Protokół z przebiegu X posiedzenia Komitetu Monitorującego program operacyjny Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL w dniu 16 lutego 2006 r.

Do protokołu dołączone są uchwały podjęte podczas posiedzenia Komitetu Monitorującego z 16 lutego 2006 roku.

 

Uchwała nr 1 Komitetu Monitorującego Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL z dnia 20 grudnia 2005r.

 

Protokół z VIII posiedzenia Komitetu Monitorującego program operacyjny Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL (KM PIW EQUAL) w dniu 14-15 listopada 2005 r.

 
1 2 3 4