BAZA REZULTATÓW | PRODUKTY SZKOLENIOWE


Nazwa rezultatu szkoleniowego Model aktywizacji zawodowej i społecznej dla osób z autyzmem

Produkty Szkoleniowe


Rezultat został przygotowany w ramach PIW EQUAL

Numer projektu D0461

Czy rezultat jest rekomendowany przez eksperta: tak

Czy rezultat może być stosowany bez wsparcia finansowego: nie

Region testowania: Mazowieckie