AKTUALNOŚCI | WYDARZENIA


WYDARZENIA

2008-05-16

Ogród Doświadczeń zdobywa I nagrodę w konkusie "Polska Pięknieje - 7 Cudów Unijnych Funduszy"!

Z ogromną przyjemnością zawiadamiamy, że Ogród Doświadczeń im. Stanisława Lema (www.ogroddoswiadczen.pl), który powstał w ramach Partnerstwa Inicjatyw Nowohuckich PIW EQUAL (D 0106) - otrzymał główną nagrodę w I edycji ogólnopolskiego konkursu "Polska Pięknieje - 7 Cudów Unijnych Funduszy" w kategorii - obiekt turystyczny.

więcej
2008-05-09

PODSUMOWANIE: Konferencja „Poszukiwany/poszukiwana…pracownicy po 45 roku życia na rynku pracy".

Partnerstwo na Rzecz Rozwoju „Sojusz dla pracy" zorganizowało 29 kwietnia 2008 roku konferencję „Poszukiwany/poszukiwana... pracownicy po 45 roku życia na rynku pracy". Spotkanie w Hotelu Marriott poświęcone było prezentacji rezultatów, doświadczeń z zakresu ich upowszechniania na gruncie związkowym oraz perspektyw i pomysłów na przyszłość.

więcej
2008-04-28

Rusza akcja EQUAL dla Ciebie, realizowana w ramach Kampanii Społecznej MASZ SZANSE.

W ramach Kampanii Społecznej MASZ SZANSE rusza akcja Equal u Ciebie, mająca na celu prezentację rezultatów i produktów projektów zrealizowanych w Polsce w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. Equal u Ciebie to mobilne laboratorium projektów i interaktywna prezentacja efektów działań prowadzonych dzięki wsparciu finansowemu Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach tematu F, dotyczącego wspierania zdolności dostosowania się firm i pracowników do strukturalnych zmian gospodarczych oraz wspierania wykorzystania technologii informatycznych i innych nowych technologii.

więcej
2008-03-28

"Animacja lokalna. Jak aktywizować społeczności wiejskie" - nowa publikacja Projektu "Budujemy nowy Lisków".

W ramach projektu W stronę polskiego modelu gospodarki społecznej "Budujemy nowy Lisków" ukazała się broszura "Animacja lokalna. Jak aktywizować społeczności wiejskie". Jest to trzecie wydawnictwo z serii - dotychczas ukazały się ponadto: "Budujemy nowy Lisków" oraz ""E jak Equal, P jak Partnerstwo".

więcej
1 2 3 4 5 6

REZULTATY

Narzędzie aktywizacji bezrobotnych sportowców

Obecny system instytucji na rynku pracy oraz dostępne rozwiązania nie pozwalają na skuteczną aktywizację sportowców na otwartym rynku pracy po zakończeniu kariery. Narzędzie aktywizacji bezrobotnych sportowców stwarza możliwość bezpośredniego wsparcia tej grupy zawodowej, z uwzględnieniem jej specyficznych oczekiwań i wymagań. Opracowana metoda bezpośredniego wspar...

więcej

AKTUALNOŚCI

2011-12-14

Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL zamknięty

Komisja Europejska dokonała zamknięcia Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL (PIW EQUAL) i ustaliła 11 lipca 2011 r. jako datę rozpoczynającą trzyletni okres, przez który należy przechowywać wszystkie dokumenty związane z realizacją projektów w ramach tej inicjatywy. (zgodnie z art. 38 ust. 6 rozporządzenia (WE) NR 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r. ustanawiającego przepisy ogólne w sprawie funduszy strukturalnych).

więcej
2009-06-08

XVII posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Rozwój Zasobów Ludzkich i XX posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL

4 czerwca 2009 roku odbyły się posiedzenia Komitetu Monitorującego Program Rozwój Zasobów Ludzkich i Komitetu Monitorującego Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL, które były okazją do sporządzenia podsumowań.

więcej